Logopedie voor Kinderen

Logopediepraktijk Velsen helpt kinderen met problemen op het gebied van onder andere:

 • Taalontwikkelingsproblemen
 • Articulatieproblemen
 • Niet of nauwelijks sprekende kinderen
 • Vertraagde spraaktaalontwikkeling
 • Afwijkend mondgedrag als open mond gedrag, duimen, foutieve slik
 • Nasaliteitsproblemen
 • Schisis
 • Stemproblemen
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Revalidatie na plaatsing cocleair implantaat (CI)
 • Slikproblemen
 • Dyslexie, lees- en of spellingsproblemen.