Corona virus

Corona virus

Gezien de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus COVID-19 hebben wij besloten om beperkt mensen in de praktijk te ontvangen.
Wanneer de online behandelingen effectief zijn, kunnen deze worden voortgezet. Wanneer de online behandelingen minder goed verlopen en de vooruitgang door behandeling in de praktijk effectiever is, maken we in overleg met u de afspraak weer in de praktijk.

Hierbij is het volgende van belang:
Omdat we 15 minuten extra tijd tussen de behandelingen willen reserveren, willen we u vragen zoveel mogelijk op tijd te komen en ook niet meer dan 5 minuten te vroeg. Dan is er het minst kans op het passeren van anderen en hebben wij de tijd om de ruimte te luchten en te desinfecteren. Kom zoveel mogelijk alleen. Bij kinderen mag er maximaal 1 persoon mee komen. Dus geen broertjes, zusjes of beide ouders.
U mag niet wachten in de wachtkamer, u wordt verzocht buiten te wachten.
Er kan geen gebruik van het toilet worden gemaakt.

Als u of uw kind (milde) verkoudheidsklachten heeft, zoals niezen en hoesten, een loopneus, dan willen we u vragen thuis te blijven en contact met ons op te nemen. We zullen dan toch proberen de behandeling online voort te zetten.

Gezondheidsadviezen voor iedereen:
Was uw handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Was daarna uw handen.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft.
Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Dank u wel alvast voor het in acht nemen van deze maatregelen! We verheugen ons erop u snel weer te zien!!

Hartelijke groet,

Team Logopediepraktijk Velsen